İNTERNETİN TOPLUM VE BİREYE ETKİSİ

 

İNTERNETİN BİREY VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Toplum üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri görülen internettin insanların sosyal hayatı ve kültürü üzerinde bir takım değişiklikler yapabiliyor. İnternet etkileşim ve iletişim imkânı sunarak bireye özgür bir ortam sağlamakta ve gelişen bilgi ağı sayesinde topluma olumlu etkileri olmaktadır. İnternet ayrıca kişiler arasında mesafe, yaş, cinsiyet, kültür gibi gerçek dünyada sorun olabilecek pek çok sorunu ortadan kaldırmaktadır.

         İnternet sayesinde mekân ve zaman fark etmeksizin aynı düşünceye sahip olan insanlar bir araya gelmekte, sanal ortam oluşturarak farklı kültüre sahip insanların birbirini tanıması sanal ilişkiden gerçek ilişkilerin yaşanması ve insanların her türlü düşünceyi daha özgürce ifade etmesi sosyal hayatta başlıca görülen değişimlerdir.

        Alışveriş, ticaret hatta işe gitmeden evden çalışma gibi insanın sosyal yaşamını ve ilişkilerini birebir etkilemektedir. Örneğin; pasaport almak isteyen bir vatandaş evden çıkmadan bu işini internet yoluyla kolayca halledebiliyor. İnternet bankacılığı sayesinde uzun süre banka işlemlerini kolayca evde internet sayesinde yapabiliyor.

        İnternet kullanımı ekonomik hayatı ve üretim ilişkilerini ve bunun sonucu olarak sosyal hayatı değiştirdiği açıkça ortaya konulmaktadır. İnternet toplumumuzu eğitim, ticaret, kültürel, ekonomik, hatta devletle olan ilişkileri bile etkilemektedir. Kimilerine pek çok yararın bulunduğu dev bir kütüphane, kimilerine göre en iyi haberleşme aracı, kimilerine göre ise hoşça vakit geçirebilecek olarak görülen internet, şiddeti, terörü, ayrımcılığı, nefret ve bu yöndeki çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.

        Kişi internetteki sohbet odalarından, internet sayfalarına, forum sayfalarından, tartışma sitelerine kadar pek çok tehlikeyle karşı karşıya gelmektedir.

        Kumar ve bahis oyunlarının da internete taşındığı görülmektedir. Kişilerin sanal ortamda zahmetsiz kumar oynamaları sağlanmıştır. Bunun sonucunda sayıları her gün artan bağımlılık türü ortaya çıkmıştır. Ama bunlara karşılık olarak da internet ile ilgili çeşitli yasalar çıkmıştır. Mağdur olan kişinin haklarını korumak için ve toplumumuzda bu tür olumsuzlukların artmaması için devlet bunlara karşı tedbirini almaktadır.

        İnternet toplum ve birey yaşamını sosyolojik ve psikolojik olarak etkilemektedir. İnternet bireyin  toplum ile bütünleşmesine, bireyin toplumun bir parçası olarak kendini görmesinde toplumun kültürel değerlerini almalarında ve yeni değerler eklemelerinde inanç, tutum ve davranışlardaki değişmelerde rol  almaktadır.

        Özetlersek internet kullanımı toplumu ve bireyi birçok yönden etkilemektedir. Bu etkiler olumlu olduğu kadar olumsuz da olabiliyor. Bu  olumlu ya da olumsuz etkileri yaratmak bize bağlı aslında. İnterneti eğitim hayatımızda yani kendimizi eğitip geliştirme açısından kullanırsak çok faydalı olur ama kötü amaçlar için kullanırsak ya da çoğu zamanımızı oyunların başında geçirirsek faydasız olduğu kadar zararlı da olur.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !